Βεβαίωσε τα κέρδη σου!

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2018
Σας ενημερώνουμε, ότι σύμφωνα με την Πολιτική Χορήγησης Βεβαίωσης Κέρδους, η ΟΠΑΠ Α.Ε., η Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. και η Ιπποδρομίες Α.Ε. δεν δέχονται πλέον αιτήσεις βεβαιώσεων κέρδους για το έτος 2018.

Γιατί να το κάνω

Για να βεβαιώσετε τα κέρδη που έχουν προκύψει από συμμετοχή σας σε παιχνίδια της ΟΠΑΠ Α.Ε., της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. και της Ιπποδρομίες Α.Ε. και έχουν καταβληθεί αποκλειστικά μέσω επώνυμης τραπεζικής πληρωμής εντός του προηγούμενου έτους, ή από παιγνιομηχανήματα τύπου VLT.

Τι πρέπει να κάνω

Να εγγραφείτε στο site και αφού συμπληρώσετε όλα τα προσωπικά σας στοιχεία να κάνετε χρήση της επιλογής «Νέα Αίτηση». Επίσης, θα πρέπει να επισυνάψετε κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης το εκκαθαριστικό σας σημείωμα και την υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη από ΚΕΠ. Σε περίπτωση που έχετε κέρδη από παιγνιομηχανήματα τύπου VLT, πρέπει να δηλώσετε τον ΑΦΜ σας στο πλησιέστερο κατάστημα ΟΠΑΠ ή PLAY.

Ποιά κέρδη αφορούν

Κέρδη που έχουν προκύψει από τη συμμετοχή στα παιχνίδια ΚΙΝΟ, ΤΖΟΚΕΡ, ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΤΟ, EXTRA 5, SUPER 3, LIVEBET, ΠΡΟΠΟ, ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ, ΣΤΟΙΧΗΜΑ, RACES, POWERSPIN, BOWLING, PENALTIES, ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ VLT, ΣΚΡΑΤΣ, ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ, ΛΑΪΚΟ ΛΑΧΕΙΟ, ΚΡΑΤΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ και ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗ