Όροι Χρήσης

 

Όροι Χρήσης ιστοσελίδας υποβολής αιτήσεων βεβαιώσεων κέρδους του Ομίλου ΟΠΑΠ (winningscertificates.opap.gr)

Γενικά

Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα υποβολής αιτήσεων βεβαιώσεων κέρδους του Ομίλου ΟΠΑΠ και η χρήση της υπόκειται στους ακόλουθους όρους και κανόνες, τους οποίους ο  επισκέπτης/χρήστης καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση της σελίδας ή/και υπηρεσιών της μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

Ο χρήστης διαβεβαιώνει και εγγυάται ότι είναι τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) ετών καθώς και ότι η εκ μέρους του χρήση του παρόντος Ιστότοπου θα είναι σύμφωνη με τους κάτωθι Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης.

 H ΟΠΑΠ Α.Ε./ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε./ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε. (εφεξής αναφερόμενες αμφότερες ως «η Εταιρεία») χορηγεί Βεβαίωση Κέρδους, που αφορά τα κέρδη από τα επίγεια παιχνίδια που εισπράχθηκαν μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ή/και από την ατομική κάρτα παίκτη ή/και από παιχνίδια που διεξάγονται μέσω ηλεκτρονικού λογαριασμού κατά την αμέσως προηγούμενη οικονομική χρήση μετά από ηλεκτρονικό αίτημα του Παίκτη, το οποίο υποβάλλεται μία φορά ετησίως και έως την 31η  Οκτωβρίου ή τυχόν μεταγενέστερης ημερομηνίας που δύναται να αποφασίσει η Εταιρεία και η  οποία γνωστοποιείται, μέσω δημοσίευσης, στους αντίστοιχους ιστοτόπους www.opap.gr/www.hellenic-lotteries.gr./www.horseraces.gr.      

Το ηλεκτρονικό αίτημα του Παίκτη υποβάλλεται μέσω του ιστοτόπου https://winningscertificates.opap.gr , κατόπιν εγγραφής του Παίκτη και δημιουργίας ηλεκτρονικού λογαριασμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν και στο Εγχειρίδιο Χρήσης της εφαρμογής.        

Δικαιούχος βεβαίωσης ενός εισπραχθέντος κέρδους είναι το φυσικό πρόσωπο, που έχει εισπράξει το κέρδος του αποκλειστικά από τα συνεργαζόμενα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει συμμετάσχει στα παιχνίδια της ΟΠΑΠ Α.Ε. / ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε./ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε.  νομίμως, σύμφωνα με τα περιλαμβανόμενα στους Ειδικούς Κανονισμούς Παιγνίων.          

Επισημαίνουμε ότι δεν χορηγείται Βεβαίωση Κέρδους για κέρδη τα οποία έχουν εξοφληθεί με μετρητά από τα εξουσιοδοτημένα σημεία πώλησης ή τα ταμεία της ΟΠΑΠ Α.Ε./ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε./ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε., εκτός αν αφορούν κέρδη από παιγνιομηχανήματα τύπου VLT.

Αναλυτικά, οι όροι έκδοσης Βεβαιώσεων Κέρδους για  όλα τα κέρδη που προέρχονται από παίγνια της Εταιρίας αναφέρονται στην Πολιτική Χορήγησης Βεβαιώσεων Κέρδους, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο https://winningscertificates.opap.gr και στους εταιρικούς ιστότοπους http://www.opap.gr, http://www.hellenic-lotteries.gr και http://www.horseraces.gr .   

Ο Όμιλος ΟΠΑΠ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την ιστοσελίδα του, να προσθέτει, τροποποιεί ή/και αφαιρεί οποιοδήποτε στοιχείο ή/και πληροφορία που περιλαμβάνεται σε αυτή χωρίς καμία προειδοποίηση. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τους παρόντες όρους.

Περιεχόμενο δικτυακού τόπου

Κάθε πληροφορία, κείμενο, λογισμικό, οπτικοακουστικό έργο, που εμπεριέχεται στην ιστοσελίδα  αποτελεί πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα και ως εκ τούτου προστατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2121/1993 «περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων». Απαγορεύεται κάθε πράξη αναπαραγωγής, διανομής, τροποποίησης ή χρήσης τους για εμπορικό σκοπό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του Ομίλου ΟΠΑΠ .

Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους

Η διασύνδεση της ιστοσελίδας με άλλες ιστοσελίδες μέσω συνδέσμων (links) πραγματοποιείται μόνο για τη διευκόλυνση των χρηστών/επισκεπτών κι επομένως δεν φέρει ευθύνη για την επικαιροποίηση των πληροφοριών και στοιχείων εμπεριέχονται σε άλλη παρόμοια ιστοσελίδα.

Αναπαραγωγή περιεχομένου

Απαγορεύεται ρητά η χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια του Ομίλου ΟΠΑΠ ή τρίτου δικαιούχου χρήση των εμπορικών σημάτων και λογοτύπων (logos), που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα του.

Απαγορεύεται επίσης, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του Ομίλου ΟΠΑΠ η οποιαδήποτε χρήση, εκμετάλλευση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή και αντιγραφή με οποιονδήποτε τρόπο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου. Κατ'  εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή και εκτύπωση του περιεχομένου του, υπό την προϋπόθεση πως αυτό δεν θα αλλοιωθεί με οποιονδήποτε τρόπο, και μόνο εφόσον προορίζεται για προσωπική χρήση από τον ίδιο τον επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού τόπου.

Υποχρεώσεις επισκεπτών/χρηστών

Οι επισκέπτες/χρήστες του παρόντος δικτυακού τόπου οφείλουν να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου όσον αφορά στις τηλεπικοινωνίες. Στο πλαίσιο αυτό, οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον παρόντα δικτυακό τόπο ή στο δίκτυο γενικότερα, από πράξεις απορρέουσες από κακή ή/και αθέμιτη χρήση των σελίδων ή/και υπηρεσιών του από τους επισκέπτες/χρήστες του, βαραίνει αποκλειστικά τους τελευταίους.

Προσωπικά δεδομένα παικτών

Τα προσωπικά δεδομένα των παικτών που εγγράφονται στο σύστημα και αιτούνται χορήγησης βεβαίωσης κέρδους θα τυγχάνουν επεξεργασίας από την ΟΠΑΠ Α.Ε. (ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας για τις βεβαιώσεις κέρδους της ΟΠΑΠ Α.Ε. και ως εκτελούσα την επεξεργασία για λογαριασμό της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. και της ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε.). Αναλυτική ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των παικτών παρέχεται στην ενότητα «Ενημέρωση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων Χρηστών Πλατφόρμας Έκδοσης Βεβαιώσεων Κέρδους winningscertificates.opap.gr» 

 

Παρακαλούμε διαβάστε εδώ την Ενημέρωση για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων των Παικτών.

 

Footer